Course curriculum

 1. 1
  • Điểm mạnh là gì?

  • Hiểu về điểm mạnh

  • Sử dụng điểm mạnh

  • Gọi tên điểm mạnh

  • Lòng Biết Ơn - Điểm mạnh kỳ diệu

  • Gợi ý làm cha mẹ dựa trên điểm mạnh

 2. 2
  • Sứ mệnh Giáo dục tích cực

  • Triển khai Giáo dục điểm mạnh trong toàn trường

  • Triển khai Giáo dục điểm mạnh trong toàn trường (tiếp theo)

  • Vì sao chúng tôi thành công

 3. 3
  • Thực hành Giáo dục dựa trên điểm mạnh

  • Ứng dụng Giáo dục dựa trên điểm mạnh