Nội dung khoá học

 1. 2
  • 03 - Giới thiệu điểm mạnh nhân cách

  • 04 - Kiếm tìm điểm mạnh nhân cách

  • 05 - Trò chuyện với điểm mạnh nhân cách

  • 06 - Đánh giá điểm mạnh nhân cách

  • 07 - Bảng hỏi nhận diện điểm nhân cách trẻ 02 - 09 tuổi

  • 08 - Gọi tên điểm mạnh nhân cách

  • 09 - Bảng nhận diện hành động của điểm mạnh nhân cách

  • 10 - Thực hành gọi tên điểm mạnh nhân cách

  • 11 - Lập nhật ký quan sát điểm mạnh nhân cách

  • 12 - Phiếu thực hành quan sát điểm mạnh nhân cách

  • 13 - Bức thư điểm mạnh nhân cách

 2. 3
  • 14 - Những sai lầm thường thấy

  • 15 - Giáo dục dựa trên điểm mạnh nhân cách

  • 16 - Thang đo giáo dục dựa trên điểm mạnh nhân cách

  • 17 - Nuôi dưỡng điểm mạnh nhân cách

  • 18 - Hướng dẫn nuôi dưỡng điểm mạnh nhân cách

  • 19 - Thực hành nuôi dưỡng điểm nhân cách

  • 20 - Bài tập nuôi dưỡng điểm mạnh nhân cách

  • 21 - Bộ thẻ 09 điểm mạnh nhân cách