Course curriculum

 1. 1
  • Hành trình làm cha mẹ tích cực

  • Thực hành làm cha mẹ tích cực

  • Tạo kết nối giữa cha mẹ và con trẻ

  • Giao tiếp tích cực với con trẻ

 2. 2
  • Thực hành Giáo dục dựa trên điểm mạnh

  • Ứng dụng Giáo dục dựa trên điểm mạnh

  • Ứng dụng điểm mạnh Biết Ơn

  • Ứng dụng mô hình WOOP